Ploma

Inspirada en l'elegància i delicadesa que transmeten els moviments de les plomes amb l'objectiu de transmetre-ho a les persones que escullen aquesta col.lecció.